adresse: Kvernliveien 3 - 2050 Jessheim tlf: 63970058 mob: 92213640 email: jef@selterz.no
Hjem
Mer om Selterz
Kompetanse
Tjenester
Linker


"Min oppskrift på suksess: Stå opp tidlig om morra'n, jobb hardt, søk subsidier."

Per Olaf Lundteigen
 
Mer om Selterz

Selterz er et rådgiverfirma innen informasjonshåndtering, myndighetskontakt og politisk markedsføring. Vi har spesialisert oss på kompetanseoverføring innen disse områdene. Vi kan i tillegg tilby lederutvikling gjennom events.

Visjon
Vi skal være dyktigst på å overføre kunnskap om samfunn og politikk. Ved å omdanne vår kunnskap til å bli kundenes kompetanse, skal vi bidra til kundenes gjennomføringsevne og gjennomslag. Vår virksomhet skal være preget av åpenhet, ærlighet og tydelighet.

Virksomhet
Selterz Rådgivning har kontor på Jessheim ved Gardermoen. Selskapets påtar seg oppdrag over hele landet, men nedslagsfeltet er primært Østlandet. Selskapet ble etablert i 2003 av Jan Erik Fåne og Karianne Fåne, og har to ansatte.

Kunder
Blant våre kunder er BI/NMH, IZAR og VISA.