adresse: Kvernliveien 3 - 2050 Jessheim tlf: 63970058 mob: 92213640 email: jef@selterz.no
Hjem
Mer om Selterz
Kompetanse
Tjenester
Linker


"Den beste egenskapen for en politiker er å si ingenting på lengst mulig tid."


Jens Stoltenberg på AUF-leir på Utøya"Arbeiderpartiet satte foten ned, og vi stod på den."


Thorbjørn Jagland"Jeg vil forsøke å få til dialog. Det er nå en gang min stil og mitt credo."


Thorbjørn Jagland

 
Tjenester
Informasjonsrådgivning og myndighetskontakt
Politisk markedsføring
Undervisning/foredrag
Lederutvikling


Informasjonsrådgivning og myndighetskontakt

God håndtering av informasjon og kommunikasjon blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for organisasjoner, bedrifter og offentlige etater. Hvordan man håndterer informasjon er helt avgjørende for om man når sine målsettinger. Profil, mediehåndtering, lobbyvirksomhet, internkommunikasjon, og personlig fremtreden er ofte avgjørende for å lykkes.

Selterz Rådgivere har over 10 års erfaring med å bistå store og små selskaper, organisasjoner og institusjoner i å benytte informasjon som verktøy, enten media, politikere, ansatte eller andre er målgruppen.

Erfaring:
Arbeidet 5 år som rådgiver og partner i Geelmuyden.Kiese AS. Leder for avdelingen innen myndighetskontakt. Gründer og partner i 5 år i informasjonsselskapet Woldsdal & Partnere AS. Ansvarlig for myndighetskontakt. Foreleser på NMH/BI om myndighetskontakt for lobbying


Politisk markedsføring

Politisk markedsføring er et nytt og lite utviklet fagområde i Norge. Gjennom mange års erfaring fra
ulike politiske partier, har Selterz opparbeidet seg en unik kompetanse på området i Norge. Dette har blant annet skjedd gjennom å være sentral rådgiver både for Fremskrittspartiet og Høyre gjennom over 20 år både på nasjonalt og lokalt plan.

Hvilke saker skal partiet satse på?, hvordan få budskapet frem?, i hvilken form skal det formidles?, hvordan skape oppmerksomhet rundt budskapet?, hvordan vekke positiv oppmerksomhet?, hvordan
fremtre for å underbygge budskapet?, hvordan legge valgkampplaner?, m.v. Dette er bare noen av de spørsmål vi kan være med å besvare.

Bistand kan gjøres både gjennom ren rådgivning, som foredragsholder, eller gjennom undervisning for valgkampmedarbeidere.

Erfaring:
Med i FrP`s valgkamputvalg i 1987, 1989, og 1991
Ledet Fremskrittspartiets Ungdom i valgkampen 1991
Rådgiver for Høyres Hovedorganisasjon i valgkampene 1999 og 2001
Diverse foredrag og evalueringer foretatt for Høyre i forbindelse med valgkamper


Undervisning/foredrag

Gjennom sin brede og lange erfaring innen samfunnskontakt, lobbyvirksomhet og politisk markedsføring, kan Selterz tilby et sett av ulike kompetanseoverføringsmidler. Selterz stiller med fast foreleser for 3. Kl. i PR og samfunnskontakt med NMH/BI. Vi gjennomfører og tilbyr skreddersydd undervisning, foredrag og kursopplegg for store og små grupper som ønsker bedre innsikt i ett eller flere av følgende tema:
• Politisk markedsføring
• Samfunnskontakt og lobbying
• Presentasjonsteknikk/Debatt-teknikk

Erfaring:
Brukt som foredragsholder i 20 år innen politikk, organisasjons- og næringsliv
Foreleser på BI/NMH i Oslo for 1., 2., og 3.-klassinger innen studiet informasjon og samfunnskontakt


Lederutvikling gjennom Events

Extreme Action legger vekt på lederutvikling i den forstand at den enkeltes psykiske plattform blir satt på prøve i uvante omgivelser. Gjennom dette vil deltagerne oppleve seg selv og medarbeiderne i fra "utradisjonelle" sider. Gjennom dette konseptet vil det kunne avdekkes eventuelle skjulte "reserver" og mangler som bedriften og den enkelte ikke er oppmerksom på. Ved å avdekke dette og dra nytte av "den nye informasjonen" kan bedriften bedre sine rutiner og derved bli mer effektiv.Vi anser det som vesentlig å gi relevant oppfølging etter alle målrettede arrangementer, slik at bedriften og den enkelte medarbeider gis mulighet til fullt ut å kunne utnytte de erfaringer som er gjort under "kurset"!

Extreme Action kan for eksempel arrangere en øvelse skreddersydd for deg og ditt firma hvor lederutviklingselementet blir særlig vektlagt! Dette kan variere fra å droppe et "kommando team" med helikopter i øde områder hvor en rekke vanskelige oppdrag skal løses, til å la deg og ditt firma delta i fest med tre retters middag ute i terrenget. Du får inngående "briefing" både før og etter øvelsen , og det legges vekt på hvordan den enkelte eller teamet utnytter moderne hjelpemidler (helikopter,kjøretøyer o.s.v) Det kan også legges opp til individuell vurdering av "teamets" eller den enkeltes prestasjoner! Øvelsene arrangeres også om natten, hvis ønskelig!

Noen av "aktivitetene" foregår med paintball!

Populære ting er bl.a. kurs i overlevelsesteknikk, førstehjelp, evakueringstjeneste under meget stressende omstendigheter, risikovurdering,CRM, kurs i stridsvognkjøring, eller rett og slett en leksjon i helse, miljø og sikkerhet! Kort sagt vi kan få til det meste! Vi opererer med profesjonelle instruktører med lang erfaring fra toppledelse i næringslivet og forsvaret!

Link til: http://army-weekends.50megs.com/generelt.htm